Vonkajšie obkladové profily (fasádne obklady)
Drevo Kvalita Typ Dĺžka v m s DPH/bm bm/m2 s DPH/m2
             
Borovica A UTV 19x117 mm 3 a 4,2 4,90 € 9,35 € 41,70 €
UTV 19x140 mm 3 a 4,2 6,70 € 7,69 € 48,00 €
UYL 20x140 mm 4,20 € 6,70 € 7,69 € 48,00 €
HSS 28/42 x 42 mm 3 a 4,2 4,90 € 20,00 € 97,50 €
SSS 26x68 mm 3 a 4,2 4,20 € 14,70 € 62,20 €
SSS 26x92 mm 3 a 4,2 5,20 € 10,90 € 56,40 €
SSS 20x92 mm 3 a 4,2 4,10 € 10,90 € 45,10 €
PanelSystém 19x117 mm, 4 strany PD 4,20 € 5,20 € 9,40 € 44,20 €
PanelSystém 19x165 mm,4strany PD 4,20 € 8,30 € 6,50 € 50,20 €
Hladké dosky, hranoly, podpery a konštrukčné prvky
Drevo Kvalita Typ Dĺžka v m s DPH/bm
Borovica A SHP 19x92 mm 3 a 4,2 4,40 €
SHP 19x117 mm 3 a 4,2 4,90 €
SHP 26x68 mm 3 a 4,2 4,40 €
SHP 26x92 mm (vhodné pre sauny) 3 a 4,2 5,20 €
SHP 26x117 mm 3 a 4,2 5,60 €
SHP 26x140 mm 3 a 4,2 7,50 €
SHP 42x42 mm 3 a 4,2 4,40 €
SHP 42x68 mm 3 a 4,2 6,00 €
SHP 42x92 mm 3 a 4,2 7,80 €
SHP 42x117 mm 3/3,9/4,2 9,50 €
SHP 42x140 mm 3 a 4,2 11,90 €
SHP 88x88 mm (lepený hranol) 3 a 4,2 18,60 €
Aktualizované: 12.1.2023