KVH C24    
SMREK   SI - vizuálna kvalita NSI - priemyselná kvalita
Prierez Dĺžka v m Cena/m3 s DPH Cena/ks s DPH Cena/m3 s DPH Cena/ks s DPH
40x100 5 - - 660 € 13,2 €
50x100 13 - - 660 € 42,9 €
60x100 13 - - 546 € 42,6 €
60x140 13 732 € 79,9 € 546 € 59,6 €
60x160 13 732 € 91,4 € - -
60x200 13 - - 546 € 85,2 €
80x180 13 744 € 139,3 € - -
80x200 13 744 € 154,8 € - -
80x220 13,5 744 € 176,8 € - -
100x100 13 744 € 96,7 € - -
100x180 13 744 € 174,1 € - -
100x200 13 744 € 193,4 € - -
100x220 13 744 € 212,8 € - -
120x120 13 780 € 146,0 € - -
140x140 13 780 € 198,7 € 690 € 175,8 €
Pílenie na požadovanú dĺžku           (odber 13/13,5m) + 50€/m3 s DPH maximálne 4 rezy na 1 ks  
Iné rozmery na dopyt          
    Aktualizované:   23.1.2023