KVH C24    
SMREK   SI - vizuálna kvalita NSI - priemyselná kvalita
Prierez Dĺžka v m Cena/m3 s DPH Cena/ks s DPH Cena/m3 s DPH Cena/ks s DPH
40x100 5 - - 660 € 13,2 €
50x100 13 - - 530 € 34,5 €
60x100 13 - - 530 € 41,3 €
60x140 13 600 € 65,5 € 500 € 54,6 €
60x160 13 600 € 74,9 € - -
60x200 13 - - 520 € 81,1 €
80x80 13 - - 490 € 40,8 €
80x160 13,5 640 € 110,6 € - -
80x180 13 640 € 119,8 € 550 € 103,0 €
80x200 13 640 € 133,1 € - -
100x100 13 640 € 83,2 € - -
100x160 13,5 640 € 138,2 € - -
100x180 13 640 € 149,8 € - -
100x200 13 640 € 166,4 € - -
120x120 13 770 € 144,1 € - -
140x140 13 650 € 165,6 € 550 € 140,1 €
Pílenie na požadovanú dĺžku           (odber 13/13,5m) +3% maximálne 3 rezy na 1 ks  
Iné rozmery na dopyt          
    Aktualizované:   15.8.2023